Home Technológie Kamerový systém: na čo si dať pozor pri jeho výbere?

Kamerový systém: na čo si dať pozor pri jeho výbere?

by v f
Kamerový systém: na čo si dať pozor pri jeho výbere?

Kamerový systém sa stáva neoddeliteľnou súčasťou podnikateľských objektov. Dôvodom je narastajúca kriminalita, ale aj využitie kamier na marketingové účely a znižovanie personálnych nákladov vo firme na stráženie budov a vonkajších priestorov.

Dopyt po kamerových systémoch rastie, a preto sú k dispozícii varianty s rôznou úrovňou technických a softvérových inovácií. Kamerový systém i štruktúrovaná kabeláž musia spĺňať predpisy, disponovať kvalitou a ekonomickou efektivitou.

Na čo by ste mali myslieť pri výbere kamerového systému do vášho podniku?

Kľúčový je účel využitia kamerového systému pre firmu

Jednou z prvých otázok, ktorú by ste si mali zodpovedať, je, na aký účel má kamerový systém slúžiť. Najčastejšie sa kamerové systémy využívajú v rámci preventívnych opatrení, aktívneho monitoringu, spätného vyhodnocovania a kontroly práce zamestnancov.

Napríklad kamerový systém v priemyselnom areáli môže byť užitočný pri monitorovaní nedodržiavania pravidiel cestnej premávky vodičmi kamiónov na kruhovom objazde, čím sa zvyšuje riziko vzniku dopravnej nehody.

Vonkajší kamerový systém s nahrávaním efektívne funguje aj na parkoviskách v prípade hľadania vinníka škodovej udalosti. Tým, že dokáže vybrať konkrétne udalosti v rámci určitého časového úseku, ktoré mohli súvisieť, napríklad s poškodením niektorého vozidla, je vypátranie vinníka takmer isté.

Samozrejme, kamerové systémy sa využívajú i na marketingové účely v rámci cielenej reklamy. Okrem toho znižujú personálne náklady na stráženie objektov a pomáhajú dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov.

Čo dokáže kamerový systém?

Pri výbere kamerového systému je potrebné stanoviť si požiadavky, ktoré by mal spĺňať. Tie sa líšia v závislosti od účelu jeho využívania. Môže ísť, napríklad o rozpoznávanie tváre, počítanie osôb, prekročenie vstupu do priestoru, tepelné mapy a tak ďalej.

Požiadavky na kamerový systém na monitorovanie vnútorných priestorov maloobchodnej predajne môžu zahŕňať schopnosť snímať obraz aj v noci, ukladať záznam s časovou stopou, či upozorňovať na narušenie priestoru. Podstatná je, samozrejme, aj cena.

Zrátajte si prínosy

Kamerový systém, EZS – elektronický zabezpečovací systém a aj EPS – elektronická požiarna signalizácia, prinesie do vášho podnikania viac bezpečnosti, chráni zdravie zamestnancov pri práci a aj majetok firmy. Pomôže vám s monitorovaním návštevnosti, zvýšením produktivity práce i s automatizáciou postupov. To znamená, že počiatočná investícia sa vám postupom času mnohonásobne vráti.

You may also like