Home Technológie Kde sa vám zíde vodotesná váha?

Kde sa vám zíde vodotesná váha?

by v f
Kde sa vám zíde vodotesná váha?

Počas výberu váhy väčšina spotrebiteľov zvažuje jej veľkosť, váživosť a niekedy aj dizajn. Nielen uvedené parametre sú pri kúpe váhy dôležité. V náročnom prašnom alebo vlhkom prostredí je na mieste zvážiť kúpu vodotesnej váhy s vyšším IP krytím. Kde všade sa takáto váha uplatní a ako funguje princíp vodotesnosti?

Vodotesné váhy v obchode i priemysle

Za vodotesné sa považujú všetky váhy, ktoré odolajú vlhkosti, prieniku olejových a prachových častí do vnútornej konštrukcie váhy. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že tento typ meracieho prístroja sa uplatní v obchode i v priemysle. Avšak ich využitie sa nevzťahuje len na tieto dve odvetvia. Dokonca aj osobné váhy určené pre zdravotnícke účely majú vodotesné vlastnosti.

Laboratórne váhy a mikrováhy

Vodotesné by mali byť tiež laboratórne váhy, ktoré okrem vodotesnosti dokážu odolať pôsobeniu chemických látok. Podobne sú na tom mikrováhy.

Obchodné váhy

Z väčších modelov váh ide hlavne o obchodné váhy používané v predajniach so spotrebným tovarom. V oddeleniach mäsových výrobkov a chladených potravín by iná ako vodotesná váha nevydržala nápor chladu a vlhkosti. Okrem toho je tieto váhy nutné častejšie umývať, takže vodotesnosť je jednou z kľúčových vlastností obchodnej váhy.

Priemyselné váhy

U priemyselných váh nejde len o IP ochranu proti vode. Dôležité je, aby sa do jemných mechanizmov nedostal prach a iné drobné čiastočky. Môže ísť o váhy paletové alebo nájazdové váhy.

Ako identifikovať IP krytie

Vodotesnosť váhy určuje IP krytie. Symbol krytia sa skladá z dvoch číslic. Prvé číslo udáva odolnosť prístroja voči prachu. Najvyššie hodnotenie je 6. Druhé číslo je údajom o odolnosti voči vode, kedy najvyššie číslo je 9. Znamená to, že váhy s IP69 môžu byť dokonca ponorené vo vode. Na bežné využitie stačia váhy s IP54, ktoré môžete umývať a váhy s IP65. Prístroje s IP65 je možné na krátku chvíľu ponoriť do vody alebo ich umyť prúdom vody. Existujú i meracie prístroje označené IP69K. Ide o najviac odolné váhy možné používať pod vodou, tieto váhy vydržia nápor vysokého tlaku a dokonca sú teplovzdorné.

Zhrnutie: Z hľadiska hygieny a dlhšej životnosti sú vodotesné váhy dobrou investíciou.

 

 

You may also like