Home Technológie CADprofi Mechanical: strojárenská nadstavba (nielen) pre AutoCAD

CADprofi Mechanical: strojárenská nadstavba (nielen) pre AutoCAD

by v f
CADprofi Mechanical: strojárenská nadstavba (nielen) pre AutoCAD

V oblasti strojárstva, je vypracovanie technických projektov, pomocou bežných metód kreslenia časovo náročné. Na konci celého ručne navrhnutého modelu, je navyše značná pravdepodobnosť chybovosti, takže všetky kroky by sa museli robiť odznovu. Programy na podporu technického kreslenia, s nadstavbou pre odvetvie strojárstva však so sebou prinášajú veľa benefitov.

Zvýšená produktivita konštruktérov

Plánovanie a technické kreslenie mechanických objektov, je jednou z hlavých náplní strojárstva, konkrétne v odvetví dizajnu. Či už ide o komponenty, ako sú motory, automobily, alebo automatizované výrobné linky, urobíte najlepšie, ak pri ich navrhovaní použijete CAD programy. Dokážete tak vytvoriť technicky presné, mechanické modely.

Program na technické kreslenie pomáha strojným inžinierom vytvoriť predbežné modely a odhaliť chyby ešte pred výrobou, čím sa šetrí čas a zdroje. AutoCAD určený pre strojárstvo, zjednodušuje celý pracovný proces. Vďaka zrozumiteľnému panelu s nástrojmi sa výkresy zhotovia pomerne rýchlo a následne sa analyzujú, s cieľom určiť čo najlepšie riešenie prípadného problému. Softvér eliminuje potrebu zakaždým kresliť rovnaké náčrty, pretože ich ukladá do pamäti.

CADprofi Mechanical: nadstavba pre strojárenský priemysel

2D CAD ponúka rôzne služby 2D animácií. Jednoduchý alebo komplexný dizajn obsahuje knižnicu s nespočetným množstvom strojárenských dielov. Vďaka tomu je možné presné vyhotovenie mechanických modelov, v čo najkratšom čase. AutoCAD LT (podporujúci 2D dizajn), predíde všetkým druhom konštrukčných odchýlok. Ak pracujete v 3D prostredí, výsledná vizualizácia komponentov bude pôsobivá a ľahko prehľadná.

Vďaka analytickým komponentom programu GstarCAD Professional, či GstarCAD Mechanical, môžu strojní inžinieri simulovať funkciu modelu v rôznych prostrediach. Táto vlastnosť GS Soft programov strojárom umožňuje určiť funkčnosť súčiastok, alebo stroja v extrémnych prostrediach, ktoré sa mimo simulácie ťažko testujú. Takto sa ušetrí značné množstvo času a hlavne financií, pretože simulácie v reálnom prostredí nezvyknú byť finančne dostupné.

Náš tip: Nielen odvetvie strojárstva, ale aj architekti, či elektroinštalatéri majú konkrétne súčiastky, ktoré pri navrhovaní potrebujú. Vtedy ku CAD programom odporúčame nadstavbu CADprofi Architectural, alebo druhú verziu – CADprofi Electrical.

Strojárenská nadstavba so zárukou vysokej kvality

AutoCAD a jeho prislúchajúca nadstavba, môže v strojárstve prípadne poslúžiť na ukážku očakávanej výkonnosti prototypu. Program odhadne funkčnosť a životnosť stroja predtým, ako si vyžiada údržbu, alebo výmenu. Strojní inžinieri tak vytvoria užitočné špecifikácie a poskytnú klientom presne to, čo v daný moment vyžadujú.

Jedným z hlavných cieľov CAD programov s nadstavbou, je zavedenie úplnej kompatibility, konzistencie a bezpečnosti v procese navrhovania. Dodržiavaním medzinárodných noriem, dosahujú zostrojené produkty vo výsledku čo najvyššiu možnú kvalitu. Technické kreslenie v strojárstve ponúka modelovanie výrobkov z mechanických komponentov, ktoré sa vyrábajú v rôznych krajinách, v súlade s globálnymi predpismi.

CAD programy a ich nadstavby: cesta k presnosti

CAD modelovací softvér sa v súčasnosti používa takmer v každom priemyselnom odvetví, do ktorého neodmysliteľne patrí aj strojárstvo. S využitím nadstavby pre strojárskych dizajnérov sa celý proces navrhovania uľahčí, skvalitní a premietne do reálneho modelu v rýchlom čase.

Prvotriedne systémy pre riešenie prípadných chýb, sa s týmto problémom dokážu efektívne vysporiadať. Prehľadnosť, rýchlosť a presnosť sú synonymá, ktoré sprevádzajú CAD program pre digitálne modelovanie v strojárenskom odvetví.

You may also like