Home Články PR články a ich význam pre SEO

PR články a ich význam pre SEO

by v f

PR články sú v dnešnej dobe čoraz viac na vzostupe, čo je spôsobené rýchlym pokrokom v oblasti informačných technológií, ktoré v podstate využívame denno-denne. PR je odvodené od anglického slova – Public Relations, čo si môžeme preložiť ako vzťahy s verejnosťou.

Čo sú PR články?

PR články predstavujú skvelý nástroj pre linkbulding, vďaka čomu dokážeme zlepšiť pozíciu svojej stránky vo vyhľadávačoch a získať si tak návštevnosť užívateľov. Na prvý pohľad to vyzerá možno veľmi jednoducho, ale skutočnosť je trochu iná. Niektorí ľudia sú však stále na omyle a myslia si, že skratka PR znamená PageRank, čo však predstavuje pozíciu webovej stránky v internetových vyhľadávačoch. PR články sú už niekoľko rokov populárne a ich význam je ďaleko rozsiahlejší ako len v budovaní spätných odkazov.

Vedeli ste, že?

  • PR článok by mal zaujať už po pár sekundách čítania?
  • V PR článku je počet odkazov individuálny, no maximálne sa vytvárajú 4 odkazy?
  • Pokiaľ užívateľ klikne na odkaz, ten ho musí „presmerovať“ na daný web?
  • Odkazy by mali obsahovať kľúčové slová alebo výrazy, ktoré sa týkajú danej témy?
  • Dĺžka PR článku je väčšinou v rozmedzí 1 normostrana, ktorá predstavuje 1800 znakov?

Význam SEO

PR články predstavujú jednu z foriem a prostriedkov využívaných pri optimalizácií pre vyhľadávače, čo označujeme skratkou SEO. Táto skratka pochádza podobne ako aj skratka PR z anglického slova – Search Engine Optimization a aj z tohto dôvodu tieto články nazývame ako SEO články. Ako už bolo spomenuté, využívame ich k tomu, aby si čo najviac potenciálnych zákazníkov našlo cestu na daný web užívateľa, ktorý si článok objednal.

Technika SEO sa využíva v prospech užívateľa, ktorý si danú stránku prezerá, ale aj v prospech tvorcu stránok, a to predovšetkým k tvorbe zisku. SEO článok slúži na získanie lepšej pozície vo vyhľadávačoch a poskytuje prehľadnosť jednotlivých stránok. Tieto články vytvára copywriter, ktorý musí ovládať gramatiku a vytvárať originálne články na základe zadania, ktoré mu zadá zadávateľ.

Medzi tri základné piliere SEO optimalizácie patrí sieť spätných odkazov, kvalita programovej syntaxi stránky a kvalitný obsah. Treba si zapamätať, že čím viac kvalitných webových stránok na vašu stránku odkazuje, tým sa i vyhľadávač považuje za kvalitnejší. PR články sú všeobecne špecialistami na SEO považované za veľmi cenné, pričom majú vďaka svojim charakteristikám omnoho väčšiu hodnotu ako len odkazy umiestnené v bočných stĺpcoch.

Písanie článkov, resp. web copywriting, nie je vôbec jednoduché ako to na prvý pohľad možno vyzerá. Copywriter sa musí držať niekoľkých zásadných pravidiel, ktoré musí v rámci článku splniť. Treba si však uvedomiť, že ide o jeden z najefektívnejších spôsobov ako získať nových zákazníkov, vyššie tržby i lepšie umiestnenie vo vyhľadávačoch.

 

 

FOTO: Michail Petrov  / Dollar Photo Club

You may also like