Home Ekonomika Čo je potrebné vybaviť pred založením s.r.o.?

Čo je potrebné vybaviť pred založením s.r.o.?

by v f

Close up of business handshake in the office

Nie je toho málo a obzvlášť pre nováčika v tejto sfére, absolútne neznalého v administratívnych úkonoch, je založenie s.r.o. často španielskou dedinou. Veríme však, že aj s našou pomocou sa z nej vymotáte a hravo si poradíte.

Nech sa vaše vytúžené podnikanie môže rozbehnúť na plné obrátky.

Čo všetko teda musíte zaregistrovať, respektíve vybaviť pred tým, ako si chcete založiť s.r.o. ?

Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina

Toto je veľmi dôležitý krok, preto mu venujeme osobitný článok.

Spoločenská zmluva je potrebná v prípade, ak ste sa rozhodli pre založenie s.r.o. s viacerými spoločníkmi.

Vtedy, keď ste sa rozhodli podnikať samostatne, postačí zakladateľská listina.

A čo všetko musí obsahovať?

  1. Obchodné meno firmy a jej sídlo
  2. Určenie spoločníkov, a to uvedením názvu a sídla právnickej osoby, respektíve mena a bydliska fyzickej osoby
  3. Predmet vašej podnikateľskej činnosti
  4. Výška základného imania a výška vkladu každého spoločníka. Taktiež výška splatených vkladov pri založení spoločnosti vrátane spôsobu a lehoty splácania vkladu.

Pokiaľ ide o nepeňažné vklady, je treba uviesť aj ich predmet a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava na vklad spoločníka, ku ktorému sa zaviazal.

  • Mená, bydliská a rodné čísla prvých konateľov spoločnosti. Rovnako tak spôsob, akým konajú v mene spoločnosti – pri zahraničnej fyzickej osobe poslúži aj dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené.
  • Mená, adresy a rodné čísla členov prvej dozornej rady, v prípade, že bude zriadená. Pri zahraničnej fyzickej osobe sa opäť uvedie dátum narodenia, ak rodné číslo nie je známe.
  • Určenie správcu vkladov podľa § 60 ods. 1
  • Výška rezervného fondu, ak spoločnosť takýto fond pri svojom založení vytvára. Ďalej výška, do akej je firma povinná rezervný fond dopĺňať i spôsob jeho dopĺňania.
  • Výhody poskytované osobám, ktoré sa spolupodieľajú na založení spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť.
  • Predpokladané náklady spoločnosti súvisiace s jej zakladaním a vznikom.

 

FOTO: © djile / Dollar Photo Club

You may also like