Home Ekonomika Jednoduché zhodnotenie vašich peňazí prostredníctvom investičného poistenia

Jednoduché zhodnotenie vašich peňazí prostredníctvom investičného poistenia

by v f

Životné poistenie má už v dnešnej dobe uzavreté takmer každý, kto myslí na budúcnosť. Ďalšou možnosťou je okrem rizikového a kapitálového poistenia aj poistenie investičné – to vám umožní efektívne zhodnocovať vaše financie. Spojte príjemné s užitočným v jednom produkte – v investičnom životnom poistení.

Investičné poistenie uzavreté v rámci životnej poistky vám na rozdiel od klasického rizikového životného poistenia poskytuje oveľa viac možností. Môžete prostredníctvom neho zaujímavo zhodnotiť svoje finančné prostriedky, zabezpečiť si lepšiu sociálnu istotu a takisto získať poistnú ochranu pre seba a celú svoju rodinu. Ide teda o kombináciu poistenia na ochranu života i zdravia a sporenia prostredníctvom investovania.

V súčasnosti však čoraz viac finančných poradcov odporúča oddeliť tieto dva produkty do dvoch osobitných zmlúv. Tým chcú dosiahnuť možnosť riešiť osobitne poistenie cez rizikové životné poistenie a investovanie zasa bez poisťovne – čiže priamo do podielových fondov. Dôvodov na takéto odsúdenie investičnej poistky existuje hneď niekoľko:

  1. a)   príliš vysoké poplatky za uzatvorenie a spravovanie zmluvy, poplatok za inkaso a vedenie účtu či iné administratívne poplatky,
  2. b)   zlá dostupnosť k svojim úsporám,
  3. c)   vysoké provízie poisťovacej spoločnosti,
  4. d)   riziko straty zisku.

Ak ste si však istý, že poisťovňa vám poskytla produkt, za ktorý neplatíte zbytočne vysoké poplatky, investičná zložka poistenia nie je zaťažená poplatkami na váš úkor a poistenie je dostatočne transparentné, tak patríte k tým šťastnejším klientom danej inštitúcie. Pri vhodnom nastavení vám kombinácia sporiacej a rizikovej zložky poistenia môže poskytnúť určité výhody:

  1. a)   rozsiahle poistné krytie, zhodnocovanie financií a širokú poistnú ochranu v jednom,
  2. b)   poistenie viacerých osôb v rámci jednej zmluvy,
  3. c)   možnosť zmeny zvolenej stratégie investovania.

Druhy investičného poistenia

Investičné poistenie je kombináciou životnej poistky a dlhodobého investovania, pri ktorej sa časť poistnej sumy spotrebuje na poistné riziko a poplatky spojené s poistením a druhá časť je podľa dohodnutej stratégie investovaná do jedného alebo viacerých podielových fondov.

Podľa poistného plnenia v prípade smrti poisteného klienta existujú 2 varianty investičného životného poistenia:

1)   investičné poistenie so zarátaným poistením pre prípad vašej smrti, keď poisťovňa vyplatí vašej rodine dohodnutú sumu peňazí v prípade úmrtia alebo hodnotu investičnej zložky poistenia,

2)   investičné poistenie bez poistnej sumy pre prípad úmrtia, keď sa vyplatí len hodnota investičného účtu. Pri tomto type poistenia sa pre prípad smrti uzatvára pripoistenie pre prípad úmrtia.

Ako funguje investovanie v rámci investičného poistenia?

Ako klient akejkoľvek poisťovne máte možnosť investovať buď jednorazovo do investičnej stratégie, alebo pravidelne v splátkach, keď sú vaše financie regulované a investované do profesionálne spravovaných stratégií. Poisťovňa za vaše peniaze nakúpi jednotky v podielových fondoch a vy sami si určíte alokačný pomer, čiže sumu, ktorú chcete investovať, a takisto investičnú stratégiu.

Na výber máte niekoľko investičných stratégií, ktoré zohladňujú vaše individuálne potreby. Medzi tri hlavné investičné skladby patrí rozloženie financií v pomere:

  • 30 % na akcie a 70 % do cenných papierov s pevným výnosom,
  • 50 % na akcie a 50 % do cenných papierov s pevným výnosom alebo
  • 70 % na akcie a 30 % do cenných papierov s pevným výnosom.

Ako získate svoje peniaze z poistenia?

V prípade, že došlo k vášmu náhlemu úmrtiu, životné poistenie zabezpečí vašej rodine finančné krytie. Predtým sú však potrebné určité opatrenia, ktoré musí vykonať vami poverená osoba a poisťovňa, aby mohlo dôjsť k vyplateniu peňazí.

V prvom rade je potrebné oznámiť poistnú udalosť. To je možné vykonať buď online prostredníctvom formulára na internetovej stránke poisťovne, poštou, mailom, telefonicky, alebo osobne prísť na ľubovoľnú pobočku danej poisťovacej inštitúcie.

Následne poisťovňa overí poistné krytie v rozsahu dohodnutých rizík, limit poistnej sumy a to, či vaša zmluva pokrýva typ udalosti, ktorá vám vznikla. Na záver poisťovňa určí výšku poistnej sumy, ktorá bude vyplatená osobe poverenej v prípade vášho úmrtia.

Iné spôsoby investovania

Mnohí ľudia považujú za negatívum investičnej poistky aj lehotu jej životnosti, ktorá sa pohybuje v priemere okolo 7 rokov. Ak sa teda dostanete do situácie, že peniaze potrebujete urgentne a poistku chcete rýchlo zrušiť.

Tu však môže nastať problém s vysokým poplatkom za zrušenie zmluvy. Preto ak viete, že v blízkom čase budete peniaze potrebovať, použite na sporenie radšej iné produkty s nižšími poplatkami a dobrou likviditou.

Výnos nie je pri investičnom poistení garantovaný, ale pokiaľ je poistenie rozumne nastavené, je možné prostredníctvom neho získať vyšší výnos ako v prípade kapitálového životného poistenia. Tento typ poistenia si preto z vašej strany vyžaduje schopnosť akceptovať aj riziko prípadnej straty.

You may also like