Home Ekonomika Nákladná cestná doprava podľa druhu tovaru

Nákladná cestná doprava podľa druhu tovaru

by v f
Nákladná cestná doprava podľa druhu tovaru

Aký druh cestnej dopravy je pre náš typ nákladu najlepší? Túto otázku si  často kladú všetci výrobcovia alebo tí čo používajú vo svojom podnikaní prepravu tovaru.

Všeobecne môžeme povedať, že preprava tovaru je odvetvie v ekonomike, ktoré ovplyvňuje veľa faktorov. Vo finále práve rôzne faktory prispievajú k určeniu typu prepravy, od veľkosti nákladu, hmotnosti až po teplotnú citlivosť.

1. Náves príves

Plachtové nákladné vozidlá – kamiónové súpravy, sú najbežnejšie používaným typom vozidiel na všeobecnú cestnú nákladnú dopravu. Tieto typy nákladných vozidiel majú závesovú strechu a sú zakryté bočnými stranami z PVC.

Jedným z dôvodov, prečo je tento druh cestnej nákladnej dopravy taký populárny, sú bočnice závesu, ktoré má tento nákladný automobil a ktoré umožňujú ľahké nakladanie a vykladanie tovaru.

2. Chladiarenské návesy

Alebo preprava tovaru s kontrolovanou teplotou.

Cestná doprava s riadenou teplotou má čoraz väčší vplyv na náš každodenný život.

Tento typ cestnej nákladnej dopravy vyžaduje špeciálne nákladné vozidlá s regulovanou teplotou. Presnejšie povedané, nákladné auto prepravujúce citlivé výrobky má zabudovaný chladiaci systém, ktorý pomáha udržiavať prevážané výrobky na požadovanej úrovni teploty počas celého procesu prepravy.

V skutočnosti pre mnoho výrobkov nie je cestná nákladná doprava s regulovanou teplotou možnosťou, je skôr nevyhnutnosťou.

Najväčšou a najdôležitejšou výhodou, ktorú môžu nákladné vozidlá s regulovanou teplotou ponúknuť, je že zabránia zhoršeniu kvality citlivých výrobkov a ich znehodnoteniu počas prepravy.

3. Cisternová cestná nákladná doprava

Nákladná doprava cisternovými vozidlami je spojená so špecifickými priemyselnými odvetviami.

Tieto typy nákladných vozidiel sa môžu vzťahovať na náves ťahajúci tanky, ako aj na priamy nákladný automobil ťahajúci cisterny. Tento typ prepravy je špecializovaný na prepravu najrôznejších kvapalín, chemikálií alebo plynov.

V závislosti od potrieb zákazníka sa tento typ prepravy môže použiť aj na prepravu kvapalín nebezpečnej povahy, ako sú napríklad palivá, pesticídy a rôzne iné nebezpečné kvapalné látky.

You may also like