Home Stratégie Ako overiť listinu pre použitie v zahraničí?

Ako overiť listinu pre použitie v zahraničí?

by v f

Ak potrebujete v zahraničí predložiť verejnú listinu, ktorú však vydal slovenský úrad, je nevyhnutné zaobstarať superlegalizáciu listiny, prípadne nechať si ju opatriť takzvanou apostilou. Súdny preklad je väčšinou nedostatočný.

Predstavte si, že si niekto z vašej blízkej rodiny zriadi bankové účty v Nemecku a Veľkej Británii. Po čase však zomrie, pričom uvedené účty sa stanú predmetom dedičského konania. Potom slovenský notár v rámci dedičského konania určí, kto má právo na výplatu peňažných prostriedkov z bankových účtov. V uznesení súdu o schválení dohody o vyporiadaní dedičstva je potom uvedený dedič, ktorý si môže o výplatu finančných prostriedkov požiadať. Pretože sa ale jedná o zahraničné účty, je nevyhnutné nechať uznesenie overiť, aby zahraničná banka uznala, že skutočne môže vyplatiť peniaze dedičovi. A overenie prebieha práve superlegalizáciou alebo apostilou.

Akonáhle je listina opatrená apostilou, je nevyhnutné ju ešte preložiť súdnym tlmočníkom do angličtiny, respektíve nemčiny, a potom na základe danej listiny môže zahraničná banka dedičovi, napríklad vám, vyplatiť peniaze uložené na bankových účtoch.

Ako opatriť listinu apostilou?

V dnešnom digitálnom svete sa nejedná o nič zložité. Prostredníctvom webovej stránky www.apostille.sk zvolíte štát pôvodu dokumentu a potrebný preklad. Potom zaplatíte sumu uvedenú na konci formulára, napríklad u všetkých slovenských dokumentov zaplatíte 95 euro.

Verejnú listinu opatrenú apostilou môžete potom používať bez akéhokoľvek ďalšieho overovania na území ktorejkoľvek zmluvnej strany Dohovoru o apostille. Priamo u nás na Slovensku apostilu udeľujú krajské úrady a ministerstvo zahraničných vecí.

Webová stránka www.apostille.sk obsahuje aj zoznam všetkých krajín, kde je možné listinu opatrenú apostilou používať. Vybavenie trvá dva dni až dva týždne. Záleží na tom, aká je krajina pôvodu listiny.

You may also like