Home Spravodajstvo Ako Slováci triedia odpad?

Ako Slováci triedia odpad?

by admin

Ochrana životného prostredia je v posledných rokoch veľmi skloňovanou témou. Priaznivý vplyv na kvalitu životného prostredia má napríklad triedenie odpadu, ktoré sa týka papiera, plastov, skla a kovu. No, v tuzemsku sa do popredia dostáva aj triedenie nápojových kartónov a stále viac slovenských obcí pridáva vedľa modrých, zelených a žltých kontajnerov tiež kontajner oranžový (na nápojové kartóny). Prieskum ukázal, že až 66 % slovenských respondentov si myslí, že má zmysel triediť nápojové kartóny. A to je pozitívna správa.

Nápojový kartón je hodnotný materiál, pretože obsahuje až 70 % papiera. V niektorých obciach ľudia nápojový kartón vkladajú do kontajnera s papiermi, v niektorých obciach zase do kontajnera s plastmi. Dilemu, kam zahodiť kartónové obaly od nápojov, by mal vyriešiť oranžový kontajner, ktorý je určený práve pre tento druh odpadu.

Vedeli ste, že sa na Slovensku denne predá až 1,5 milióna nápojových kartónov? A že iba 2 kartóny litrového objemu postačí na výrobu jedného metra štvorcového kuchynských utierok? Bola by škoda tento odpad nerecyklovať, keď sa dá efektívne využiť.

 

Recycle concept and materials on the white

Slováci triedia najmä plasty


Prieskum ukázal, že Slováci najviac triedia plasty, respektíve PET obaly od nápojov. Celkom 53,8 % respondentov vo svojej domácnosti triedi plasty. Ďalšiu priečku zaujal papier a potom sklo. Bohužiaľ, nápojové kartóny triedi iba 18,5% opýtaných. Hlavným dôvodom tak nízkeho čísla je neznalosť, pričom až 40,7 % respondentov nemá dostatočné informácie a ani netuší, že by sa mali nápojové kartóny triediť a následne recyklovať. A viac ako 58 % opýtaných uviedlo, že sa v ich obciach a mestách nenachádzajú príslušné kontajnery.

Čo patrí medzi nápojové kartóny?

Nové kontajnery, ktoré sa pomaly dostávajú do slovenských obcí, sú určené pre nápojové kartóny od:

  • mlieka,
  • mliečnych výrobkov,
  • džúsov
  • a ovocných štiav.

V súčasnej dobe má recyklácia veľký význam z ekonomického aj ekologického pohľadu. Recyklácia, čo je opakované použitie surovín, zabraňuje hromadeniu odpadu na skládkach a znižuje potrebu nových zdrojov.

 

© Orlando Bellini / Dollar Photo Club

You may also like