Home Stratégie Reklamná agentúra Roko: Paraolympionici sú paranormálni hrdinovia

Reklamná agentúra Roko: Paraolympionici sú paranormálni hrdinovia

by v f

Explosive start of athlete with handicap

V súčasnej dobe sú efektívne marketingové stratégie veľmi dôležité pre neziskové a charitatívne organizácie, pretože prostredníctvom správne nastavenej komunikačnej kampane môžu zmeniť pohľad verejnosti na určitú problematiku. Slovenský paralympijský výbor, ktorý spolupracuje s bratislavskou reklamnou agentúrou, zmenil vnímanie paraolympijských športovcov. A za všetkým stoja kreatívne a odvážne kampane, ktoré širokú verejnosť oslovili.

Slovenský paralympijský výbor podporuje paraolympijských športovcov, ale tiež sa snaží prinútiť telesne hendikepovaných jedincov k aktívnemu životu. A v rámci tohto snaženia organizuje rôzne sústredenia pre osoby po ťažkých úrazoch. Výbor má otvorené dvere aj pre deti, pričom organizuje zaujímavé udalosti pre ratolesti.

Paranormálni hrdinovia

Veľkej popularite sa teší kampaň, v ktorej hlavnú úlohu hrajú paranormálni hrdinovia. Reklamná agentúra, ktorá sa stará o marketingovú stránku Slovenského paralympijského výboru, si pochvaľovala odvážnosť komunikácie výboru s verejnosťou. Komiksový obrázok zobrazuje hrdinov s paranormálnymi schopnosťami. A paraolympionici by sa mali právom cítiť ako hrdinovia.

„Kampaň s paranormálnymi hrdinami otvára kreatívnu komunikáciu pre všetky vekové skupiny. Pre budúcnosť je veľmi významný vzťah mládeže s paraolympionikmi, a preto bola pripravená táto kampaň. Našou snahou tiež je, aby deti necítili bariéru voči zdravotne znevýhodneným ľuďom,“ prezradil Peter Kuba, spolumajiteľ reklamnej agentúry.

Slovenskí paraolympionici majú srdce na pravom mieste, lebo sa snažia pomáhať aj ľuďom po ťažkých úrazoch v Národnom rehabilitačnom centre Kováčová. Usporadúvajú motivačné športové kempy pre všetky vekové kategórie. Slovenský paralympijský výbor nezabúda ani na deti. Paraolympionici totiž spolupracujú so Špeciálnym liečebným ústavom Marína, kde sa liečia deti s neurologickými a ortopedickými diagnózami.

 

FOTO: © [fotografa name] / Dollar Photo Club

You may also like