Home Bývanie Čo všetko spadá pod zemné práce

Čo všetko spadá pod zemné práce

by v f

Zemné práce patria medzi prvé aktivity na novom stavenisku, kým sa zapojí elektrocentrála a začnú murárske práce. Sú to základné stavebné práce, bez ktorých by nezačala nijaká stavba rodinného domu alebo iného stavebného objektu.

Hlboko v zemi

Aj zemné práce majú svoju postupnosť a presne na seba nadväzujú. Začína sa prípravnými zemnými prácami, ktoré zahŕňajú všetko, čo sa týka prípravy pozemku na výstavbu.

Už zastavané pozemky sa čistia od starej dlažby, rôznych porastov, kríkov, stromov alebo pňov. Ďalej sem patria búracie a demolačné práce, ak na pozemku stojí stará stavba, ktorú sa chystá stavebník nahradiť novou.

Na nezastavaných pozemkoch sa strhne ornica, svahuje pozemok, prípadne tvoria kaskády. V rámci prípravných prác sa môže vybudovať jednoduchá, no spevnená prístupová cesta k pozemku.

Po vykonaní všetkých prípravných zemných prác nasledujú hlavné zemné práce. Tie zahŕňajú hĺbenie výkopov a práce na úprave výkopových jamách. Hĺbia sa montážne jamy pre budovanie pivníc a základové pásy.

Montážna alebo výkopová jama musí byť zabezpečená proti zosuvom pôdy šikmým výkopom. Všetky tieto práce sa robia strojovo pomocou zemných rýpadiel.

Základy nepodpivničeného domu zvládne vykopať aj minibager.

Výkopy musia mať okrem zabezpečenia stability aj dobré odvodnenie. Rozsah a vedenie odvodňovacích drenáží sú presne určené v projekte stavby.

Kam s vykopanou zeminou

Vykopaná zemina sa buď odkladá vedľa stavby na neskoršie použitie pri zasypávaní alebo sa odváža na miesto určené na skladovanie.

Po dokončení hlavných zemných prác sa stavenisko už len upraví. Dokončovacie zemné práce zahŕňajú úpravu povrchov výkopov a násypov, rozprestretie ornice a zatrávňovanie.

Kto určuje rozsah zemných prác

Nikto vám pri stavbe nezakáže objednať si naddimenzovaný rozsah zemných prác a rozkopať polovicu záhrady. Keď však zistíte koľko stoja výkopové práce a požičovňa stavebných strojov, je takmer isté, že budete chcieť vedieť presné rozmery výkopov.

Okrem rozmeru výkopu je dôležité poznať základovú pôdu a podložie, ktoré môže ovplyvniť napríklad rozsah svahovacích prác, ktoré majú zamedziť zosuvu pôdy.

Všetky podrobnosti realizácie zemných prác sa určujú na základe geologického a hydrogeologického prieskumu. Tieto prieskumy sa vykonávajú v rámci tvorby kompletnej stavebnej dokumentácie a sú jej pevnou súčasťou.

You may also like