Home Ekonomika Začínajúca firma získa pôžičku oveľa ťažšie

Začínajúca firma získa pôžičku oveľa ťažšie

by v f

V dnešnej dobe, kedy si študenti po ukončení školy veľmi ťažko hľadajú prácu, sa mnohí z nich zamýšľajú nad založením vlastného podnikania. Výhodou je voľná pracovná doba, sloboda a možnosť byť pánom vlastného času. Naproti týmto výhodám sa však na začiatku podnikania objavujú aj prvé „ťažkosti“.

Pod pojmom ťažkosti rozumieme peniaze, s ktorými by ste mohli vôbec firmu alebo živnosť založiť. Ak nemáte dostatok finančných prostriedkov na účte, možnosťou je výber z rôznych pôžičiek a úverov. No v prvom kroku isto mnohí volia pomoc rodiny či blízkych. Týmto spôsobom dokážu získať peniaze rýchlo a lacno a zároveň predísť vysokým úrokovým sadzbám.

No aj keď ide o pôžičku na základe príbuzenského či priateľského vzťahu, nezabudnite na formálne záležitosti. Spíšte zmluvu, v ktorej si stanovíte termín splatenia pôžičky, výšku úroku a výšku jednotlivých splátok. Samozrejme, aj táto cesta môže so sebou priniesť nevýhody, v podobe narušenia predtým bezproblémových príbuzenských vzťahov.

Začínajúci podnikatelia si často neuvedomujú, že vedenie firmy je zložitá činnosť, kde sa striedajú lepšie a horšie dni. Môže dôjsť k tomu, že na začiatku sa do firmy vložia nemalé peniaze práve od rodinných príslušníkov, no podnikanie môže aj tak skončiť dlhmi, ktoré dlžníci splácajú najbližšie roky. Aké sú ďalšie možnosti, ako prísť k hotovosti?

Úver od banky

Tou druhou cestou je úver z banky. Úvery na podnikanie majú rôzne podoby, pričom rozdiely bádať hlavne medzi úvermi pre firmy a pre živnostníkov. Úvery pre firmy majú často vyššie limity a iný spôsob ručenia. Niektorí sa zhodujú v tom, že živnostníci môžu získať úver ľahšie ako právnické osoby. Dôvodom je podľa nich to, že živnostníci ručia za svoje záväzky v plnej výške. Na druhej strane však banky posudzujú príjmy živnostníkov prísnejšie, a preto sú pre nich úvery poskytované v menších výškach.

Úvery sú výhodné

Samozrejme, začať podnikať sa dá aj bez úverov. No nie vždy sa táto možnosť vypláca. Bankový systém je založený práve na podnikateľských úveroch. Prečo? Ľudia si svoje peniaze uložia v banke, ktorá ich následne požičiava firmám, ktoré ich vedia najlepšie zhodnotiť. Pre všetkých je to výhodné, keďže ľuďom sa v bankách ich peniaze zhodnocujú, banky na pôžičkách zarábajú a firmy nemusia čakať na kapitál, až dokým si naň samy nezarobia.

Zabehnutá firma získa pôžičku ľahšie ako začínajúca

Pri poskytovaní pôžičky sa kladie dôraz na viacero kritérií. Jedným z nich je aj dôveryhodnosť ekonomického subjektu – tzv. bonita. Ide o schopnosť splácať požičané peniaze. Z toho dôvodu je pre zabehnutú firmu s dlhou históriou získať pôžičku oveľa ľahšie ako pre začínajúcu firmu, ktorá nemá podnikateľskú históriu, nepredložila žiadne daňové priznanie a svojich zákazníkov buď ešte nemá alebo ich je veľmi málo.

Rôzne poplatky pri pôžičkách

Ak máte v niektorej banke založený podnikateľský účet, nečakajte, že tam dostanete v prípade potreby aj najvýhodnejšiu pôžičku. Cena nie je jediné, čím sa jednotlivé banky líšia v poskytovaní pôžičiek. Proces schvaľovania pôžičky je veľmi zložitý a je potrebné dať si pozor na rôzne poplatky – poplatok za predčasné splatenie úveru či ročná percentuálna miera nákladov. Na tieto poplatky si musíte posvietiť už pri uzatváraní zmluvy.

Čo všetko musíte urobiť, aby ste pôžičku získali

Skôr, ako dôjde k podpisu zmluvy, musíte prejsť rôznymi krokmi, ktoré vás privedú do konečného cieľa, ktorým je získanie požadovanej pôžičky. Na začiatku celého procesu si musíte podať žiadosť o pôžičku. Ešte predtým sa ale musíte rozhodnúť, v ktorej banke si požiadate o tento úver.

Ak sa rozhodnete napríklad pre úver z niektorej z nízkonákladových bánk, žiadosť si vo väčšine prípadov môžete vyplniť na internetovej stránke, vo svojom internetovom bankovníctve alebo v prípade nejasností je na každej pobočke k dispozícii poradca, ktorý vám so žiadosťou rád pomôže. Žiadosť o úver si môže podať tak živnostník, ako aj právnická osoba.

Pre živnostníkov majú banky pripravenú kreditnú kartu s prečerpaním účtu, malý investičný úver od 4 000 eur, leasing, faktoring a iné. Pre malé firmy je tu možnosť požiadania o mikroúver na rozbehnutie podnikania. Tieto mikroúvery sú určené hlavne tým záujemcom, ktorým hrozí strata zamestnania alebo už oň prišli. Takýto typ pôžičky slúži na založenie alebo rozvíjanie malých podnikov, ktoré majú menej ako 10 zamestnancov a ich obrat neprevyšuje 2 milióny eur. Na trh s tradičnými úvermi majú sťažený prístup, a tak využívajú mikroúvery.

Aby ste vedeli, že banka o vašej žiadosti vie, odošle vám potvrdenie o prijatí žiadosti. Neskôr vás môže banka kontaktovať za účelom získania doplňujúcich informácií, ako je napríklad počet členov vašej domácnosti, predchádzajúce pôžičky a podobne. Po tom, čo banka získa aj tieto dodatočné informácie, prehodnotí, či vám daný úver bude poskytnutý. O tomto vás bude informovať v ďalších dňoch. Neskôr nasleduje už len podpísanie zmluvy a čerpanie úveru, ktoré väčšinou na vami zadaný účet nabehnú hneď po podpise zmluvy.

Pri získavaní pôžičky to môžu mať živnostníci ľahšie ako právnické osoby. Živnostník totiž ručí celým svojim majetkom, no napríklad taká spoločnosť s ručením obmedzeným ručí iba hodnotou svojej firmy. Pre právnické osoby je ľahšie získať pôžičku od nebankových subjektov, avšak tam môžu hroziť vyššie úroky a poplatky.

Podmienky získania pôžičky

Na to, aby živnostník získal pôžičku, je potrebné, aby jeho podnikanie fungovalo 12 mesiacov, v niektorých bankách je toto obdobie len 6 mesiacov, pričom podnikanie musí prebiehať na území Slovenskej republiky.

Ďalšou nutnosťou je mať podané povinné daňové priznanie. Už sme spomínali, že v prípade začínajúcej firmy neexistuje žiadne predchádzajúce podané daňové priznanie a práve tento bod môže pre nich znamenať sťaženie získania pôžičky. Nulové alebo záporné daňové priznanie znamená, že firma alebo živnostník bude musieť ručiť nehnuteľnosťou. Ďalej je potrebné predložiť doklady totožnosti, tak ako aj pri iných činnostiach, kedy komunikujeme s bankami.

Na záver je nutné podotknúť, že podnikateľský úver má tak svoje výhody, ako aj nevýhody. Medzi najväčšie výhody patrí práve bezúčelovosť a možnosť získania pôžičky aj bez ručenia nehnuteľnosťou. Samozrejme, získanie financií potrebných na chod podniku je pre podnikateľov asi najvýznamnejšou výhodou.

Na druhej strane je pri podnikateľských úveroch kratšia doba splácania. No znamená to zároveň vyššie splátky, ktoré firma alebo živnostník nemusia zvládať. Nevýhodou sú aj vyššie úroky v porovnaní s inými typmi úverov.

You may also like