Home Ekonomika Ako skončiť v práci, aby ste potom neplakali?

Ako skončiť v práci, aby ste potom neplakali?

by v f

Za posledných desať rokov sa nezamestnanosť výrazne znížila. Pracovný trh je v súčasnej dobe rozmanitý, a tak má človek so záujmom o prácu dokonca možnosť vyberať z nepreberného množstva ponúk. Ak teda nie ste v doterajšom zamestnaní spokojný, stačí podať výpoveď a nájsť si lepšie platenú pozíciu. V nasledujúcich riadkoch vám prezradíme, ako skončiť v práci, aby ste neplakali.

Skončiť pracovný pomer sa dá hneď niekoľkými spôsobmi. Snáď najprijateľnejšou variantou je skončenie pracovného pomeru dohodou, čo znamená, že nemusíte v práci zotrvávať ešte nasledujúce dva mesiace, teda po dobu výpovednej doby. Výpoveď dohodou má svoje prednosti i úskalia.

Ako by mala dohoda o ukončení pracovného pomeru vyzerať?

Dohoda o ukončení pracovného pomeru je dvojstranný úkon, pretože sa na jej obsahu musia dohovoriť zamestnanec so zamestnávateľom. Potom je dohoda potvrdená písomnou formou, ale dávajte si pozor, aby dohoda skutočne obsahovala to, na čom ste sa pôvodne dohodli.

V dohode je navyše uvedený dátum ukončenia pracovného pomeru. Ďalej nezabudnite vyjednať so zamestnávateľom spôsob vysporiadania doteraz nevyčerpanej dovolenky, čo tiež nechajte zakomponovať do dohody.

Asi je najlepšie pozrieť sa na vzor výpovede. Vo vzore je vidieť, že v dohode o ukončení pracovného pomeru sú uvedené informácie o zamestnávateľovi a zamestnancovi, a potom pokračuje, aká pracovná zmluva sa rozväzuje dohodou, na akej pozícii pracovník pôsobil a dôvod ukončenia pracovného vzťahu dohodou. Ako sme už podotkli, nesmie chýbať, akým dňom sa pracovný pomer končí. A na konci listu sú podpisy oboch strán.

Na čo si dať pozor?

Ak sa jedná o prepustenie z organizačných dôvodov, ako zamestnanec máte nárok na odstupné, čo by malo byť v dohode všetko vymedzené. Pokiaľ o odstupnom nie je na papieri ani slovo, tak na ňu nepristupujte. Zo zákona má zamestnanec právo na odstupné vo výške troch mesačných platov, ak je dohoda či výpoveď navrhnutá zo strany zamestnávateľa.

Ak sa však neorientujete v tom, aké je právo a zmluvy, potom sa obráťte na jeden magazín. Ide o portál ekariera.sk, kde nájdete aj vzory výpovedí a zmlúv.

You may also like