Home Ekonomika Nezdaniteľná časť základu dane na manžela a manželku (§ 11 ods. 3) v roku 2017

Nezdaniteľná časť základu dane na manžela a manželku (§ 11 ods. 3) v roku 2017

by v f

Podávanie daňového priznania sa týka všetkých osôb, ktoré majú príjem z vykonávania aktívnej práce. Pri podávaní daňového priznania si môže daňovník odpočítať niektoré položky, ktoré dokážu znížiť celkovú výšku dane. Medzi ne patrí i nezdaniteľná časť dane na manžela alebo manželku.

Daňové tlačivá nás dokážu poriadne potrápiť a rozumieť čo je účtovná závierka a na čo je dobrá spotrebná daň je niekedy za trest. Podobná situácia nastáva i keď chceme zistiť aká je výška nezdaniteľnej položky, ktorú si môžeme odpočítať. Poďme sa teda na túto situáciu  bližšie pozrieť.

Ako vypočítame nezdaniteľnú časť základu dane na manžela  alebo manželku?

Pri tomto type nezdaniteľnej časti sa posudzuje okrem základu dane daňovníka aj príjem manželky alebo manžela, ktorí v posudzovanom období spĺňali požadované podmienky. Podmienky sú splnené ak sa osoba manžela alebo manželky:

  1. starala sa o vyživované maloleté dieťa, a teda dieťa do 3 rokov alebo v prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu do 6 rokov, ktoré zároveň však muselo zároveň žiť v spoločnej domácnosti s daňovníkom,
  2. poberala peňažný príspevok na opatrovanie,
  3. bola evidovaná medzi uchádzačmi o zamestnanie,
  4. považuje sa za občana so zdravotným postihnutím alebo s ťažkým zdravotným postihnutím.

Suma, ktorá je odpočítateľná sa vždy uplatňuje na adekvátne obdobie, v ktorom manžel alebo manželka spĺňali niektorú z podmienok v danom roku.

Pre základ dane daňovníka  je v roku 2017 dôležitá suma zodpovedajúca 176,8-násobku životného minima, a teda 35 022,31 €.

Ak základ dane daňovníka nepresiahol túto výšku, nezdaniteľná časť základu dane na manžela/-ku bude takáto:

  1. 3 803,33 €, ale iba v prípade ak manželka (manžel) nedosiahla vlastný príjem,
  2. 3 803,33 € – vlastný príjem manželky (manžela), ak vlastný príjem manželky (manžela) nepresiahol výšku nezdaniteľnej časti základu dane,
  3. 0,00 €, ak manželka (manžel) dosiahla vlastný príjem aspoň 3 803,33€.

Ak základ dane daňovníka presiahol výšku 35 022,31 €, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa bude vyrátavať ako:

  1. odpočet 12 558,906 – ¼ základu dane daňovníka, ak manželka (manžel) nedosiahla žiadny vlastný príjem,
  2. odpočet 12 558,906 – [¼ základu dane daňovníka – vlastný príjem manželky (manžela)], ak manželka (manžel) dosiahla vlastný príjem.

Ak je výsledok rovný alebo nižší ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) bude 0,00 €.

Vypočítanie odpočítateľných položiek nevyzerá vôbec jednoducho, avšak nezúfajte. V prípade, že potrebujete s výpočtami pomôcť, vo svete daní vás ľahko zorientujú a dane za vás vypočítajú odborníci, pre ktorých sú daňové tlačivá hračkou.

 

You may also like